Beste CIO, u heeft visie nodig voor BPM...

Beste CIO, u heeft visie nodig voor BPM...
Date: 26-2-2015
Author: Robbert Nieuwerf

Stel: U moet een proces managen, maar u moet data uit verschillende systemen gebruiken om het proces te ondersteunen. Tot een deel van de systemen heeft u geen toegang, maar er wordt wel van u verwacht dat het proces doorloopt. Óf voordat u verder kunt, moet u vier systemen openen en de data analyseren om verder te gaan. Het afhandelen van een processtap is daarom een echte kostenpost in uw dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast is het lastig om analyses uit te voeren over de verschillende proces stappen heen, of de inhoudelijke data. Dit komt vaak door het te krampachtig vasthouden aan procesautomatisering in systemen die daar niet voor bedoeld zijn.

Wij ervaren dat er een gemis aan visie is bij veel bedrijven. Men kiest er eerder voor om een klein onderdeel te automatiseren, dan een stap achteruit te doen en met een bredere visie te kijken naar het hele speelveld van processen en automatisering. Door het kleine onderdeel te automatiseren wordt wel een klein beetje lucht verkregen in de procesverbetering, maar op de lange termijn is de investering, die gedaan is, weer teniet gedaan door te gelimiteerde automatisering. Als er dan een oplossing gezocht moet worden zie je vaak weer een aanpassing op dit kleine onderdeel. De automatisering die daarvoor gekozen wordt is vaak niet flexibel, wat de nodige extra kosten met zich meebrengt.

Automatiseerders zien dit soort klanten maar wat graag komen, want ze staan met hun rug tegen de muur, mede ingegeven door gelimiteerde kennis van de klant zelf.
Juist hier dienen klanten een betere visie te creëren, een stap terug te nemen en te kijken naar alle facetten in de organisatie. Als er dan gekeken wordt naar de bredere inzet van BPM over alle processen heen en als men deze processen ook los van systemen gaat zien, kunnen meters gemaakt worden in kostenbesparing. Ook worden ze dan los gekoppeld van hun leveranciers en zijn ze vrijer in hun keuze voor oplossingen. Voor de automatiseerder is in zo'n geval ook een andere rol weggelegd, deze moet minder in automatisering denken en meer in de business van de klant.

Benieuwd hoe wij denken over BPM en het optimaliseren van uw processen, neem dan contact op met onze marketing afdeling: Marketing@thysia.eu

Procesoptimalisatie.jpg 

 

Category: Solutions