Point Solution versus Platform?

Point Solution versus Platform?
Date: 20-3-2015
Author: Robbert Nieuwerf

In mijn blog “CIO, u heeft visie nodig voor BPM..” heeft u kunnen lezen dat u alleen met behulp van een duidelijke visie tot optimalisatie van processen kunt komen, in plaats van tot slechts verandering. De vraag die hieruit voort komt, is of deze optimalisatie dan in de architectuur van uw IT te behalen is. Kan daarin ook op de kosten worden bespaard?

We gaan er even van uit dat u aan de vooravond staat om een beslissing te nemen over het al dan niet automatiseren van een proces en zo ja, op welke manier. U dient hierbij een keuze te maken welke software u in gaat zetten, waarbij dan vaak ongemerkt de mogelijkheid ontstaat om in een bredere context te kijken dan alleen naar dit proces. Er kan namelijk gekozen worden voor een point solution (een oplossing die maar één type automatisering kan ondersteunen) of voor een platform wat niet alleen het gevraagde proces kan ondersteunen, maar ook voor andere processen kan worden ingezet. Als de visie verder gaat dan alleen het te automatiseren proces, kan een platform veel voordelen bevatten naar de toekomst toe. Laten we per optie even kijken naar de voor- en nadelen.

Point solution

Het voordeel van een point solution is, dat deze direct en specifiek datgene automatiseert wat u wil bereiken, echter is het vaak wel “What You See Is What You Get”. Als er een afwijking zit in uw proces ten opzichte van wat er standaard kan, dient de point solution open gebroken te worden en maatwerk binnen de point solution gebouwd te worden. Dit heeft vervolgens weer effect op de beheersbaarheid voor upgrades. Als u daarnaast een ander proces wilt automatiseren, begint u weer van voor af aan met het selecteren van de volgende point solution. Uit beheer oogpunt dient u dus meerdere point solutions te kennen, te onderhouden en hier ook servicekosten voor te betalen. Uw TCO ziet er dan uit zoals in de linker afbeelding:

 

​TCO Point Solution​TCO Platform
TCO Point Solution.pngTCO Platform.png


Platform

Het voordeel van een eenduidig platform is dat er meer dan één proces op geautomatiseerd kan worden. Daarnaast wordt de functionaliteit van een point solution over het algemeen benaderd of zelfs overtroffen, wanneer het proces over meerdere systemen heen moet draaien. Het nadeel is meestal dat de initiële installatie een stuk zwaarder is en dat er door de de uitgebreide functionaliteit van het platform teveel opties zijn om in één keer optimaal te kunnen benutten. Gebruikers hebben hier vaak de valkuil om het platform te ‘overvragen’. Vanuit een beheer oogpunt werkt een platform wél in uw voordeel; u hoeft tenslotte alleen maar kennis op te bouwen over dit ene platform en ook alleen dit platform te beheren in plaats van meerdere oplossingen naast elkaar. Tevens kunt u direct vanuit het platform meerdere processen ondersteunen, waardoor de kosten voor het beheer ook over meerdere processen worden uitgesmeerd. En doordat u slechts één installatie dient uit te voeren, kunt u meteen beginnen met bouwen.
Hieronder ziet u de vergelijking van de Total Cost of Ownership (TCO) als u een platform kiest.

Als u op dit moment voor de keus staat om één of meer processen te optimaliseren en meer wilt weten over de inzet van een platform om uw processen te optimaliseren, of over hoe u de optimalisatie van uw proces verder uit kunt werken, neem dan contact op met marketing@thysia.eu

Category: Solutions