Toepassing van PGD's voor werkgevers

Toepassing van PGD's voor werkgevers
Date: 20-4-2015
Author: Kristian de Lange

Sinds 2010 ben ik beroepsmatig bezig met persoonlijke gezondheids dossiers (PGD's). Er is veel belangstelling voor dit onderwerp en ik ben dan ook wekelijks aan de slag met  zorgaanbieders en andere belanghebbenden met de concrete toepassing van PGD's.
In een aantal blogs bespreek ik de adoptie en diffusie van PGD's in de praktijk. Deze aflevering gaat over het perspectief van de werkgevers. En zorgaanbieders zijn ook werkgevers!

Mijn PGD, wat doe ik er mee?

Al geruime tijd gebruik ik een PGD. Hierin beheer ik mijn medische en gezondheidsgegevens. Naast mijn werk sport ik veel. Sporten is een belangrijk onderdeel van mijn leven en mijn PGD is daar een weerslag van. Vorig jaar heb ik ook een Fitbit aangeschaft. Daarbij was ik ook benieuwd naar de de invloed van zo'n "wearable" op mijn gedrag. Door het sporten ben ik fit en gezond, maar ik heb gemerkt dat ik weinig doe op dagen dat ik niet sport. En zitten is het nieuwe roken.. dus ben ik ook wat vaker een blokje om gaan doen op die dagen. En dat geldt ook voor mijn collega's! Niet iedereen is zo met sport bezig en dat hoeft ook niet. Maar ook anderen gebruiken PGD's en we wisselen ervaringen uit. Dit leidt tot open gesprekken over gezondheid en beweging. Als ambassadeurs van PGD's zijn we niet helemaal objectief… Maar 'practice what you preach' en we merken zelf ook in de praktijk het effect.

Natuurlijk heeft het te ook maken met een open cultuur. Het inzetten van een PGD helpt ons in elk geval in het vergroten van het eigen bewustzijn en onderlinge betrokkenheid. En we zijn natuurlijk ook allemaal zorgconsument. Het PGD geeft meer regie over de eigen gezondheid. De kans op medische fouten wordt kleiner als ik zelf mijn informatie op een centrale plek bijhoud. Ik kan hiermee zelf ook invloed uitoefenen op een betere zorg en werken aan een actieve leefstijl. Mijn vorige blog ging uitgebreider in op de toegevoegde waarde voor de zorgaanbieder. Het belangrijkste aspect: meer en betere informatie in het zorgproces!

En de werkgever dan?

Voor de werkgevers zijn er ook voordelen. Gezien de verschillen in verzekeringsstelsel is de kosten besparing  in Amerika groter dan in Nederland. Maar ook in ons land zijn er uiteraard grote voordelen middels een preventieve aanpak en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Gezondere werknemers en minder productiviteits verlies zijn belangrijke voordelen voor werkgevers. Gezien de alsmaar stijgende zorgkosten heeft dit ook effect op de (internationale) concurrentiepositie van bedrijven. Voorkomen is beter (en goedkoper) dan genezen.

Een interessante case study voor werkgevers toont aan dat juist gezondheidsprogramma's ondersteund met PGD informatie een significante bijdrage leveren aan het terugdringen van de zorgkosten. De presentatie van de US Department of Health is beschikbaar via www.ncvhs.hhs.gov/wp-content/uploads/2014/05/050106p5.pdf en gaat specifiek over Company Welness programma's. Met name in Amerika zijn er steeds meer grote bedrijven die al jaren standaard een PGD aanbieden aan hun werknemers. Een goed voorbeeld is IBM, dat sinds 2007 een welness programma aanbiedt aan haar werknemers, met als onderdeel daarvan het gebruik van PGD. IBM rapporteert een investering van $ 20 mln en een besparing van $ 100 mln, alleen al in de directe zorgkosten van de onderneming. In het algemeen gaat het om het realiseren van toegevoegde waarde voor de verschillende stakeholders. Zonder waarde geen adoptie! En alle zorgaanbieders zijn natuurlijk ook allemaal werkgevers. In de gesprekken die ik heb over dit onderwerp wordt daar vaak aan voorbij gegaan. Voor toepassing van PGD's wordt vaal alleen gedacht aan de cliënten… Maar op basis van de genoemde voorbeelden is het voor  werkgevers zeker te overwegen om de werknemers de beschikking te geven over een PGD.  

Op professioneel vlak is het mijn missie om samen met het Thysia team een bijdrage te leveren aan de adoptie van PGD's en het veilig en makkelijk samenwerken en informatie delen. In mijn volgende blog meer over dit thema!

pgd.png

Category: