Zorg en techniek: Balans tussen organisatie mens en techniek

Zorg en techniek: Balans tussen organisatie mens en techniek
Date: 7-11-2013
Author:  

De komst van internet, de toegang tot informatie met één muisklik, heeft zijn invloed op de hele maatschappij gehad. Zo is er de laatste jaren ook een duidelijk verschuiving te zien in de zorg. Cliënten (en/of hun families) worden mondiger, medewerkers zijn in hun thuissituatie gewend heel gemakkelijk bij informatie te kunnen en dat heeft zijn weerslag op hoe men binnen en met zorginstellingen samenwerkt.

 

Maar, hoe kunnen zorginstellingen met deze trends meebewegen? Hoe maak je als zorginstelling de juiste keuze, zodat je de balans tussen organisatie, mens en techniek kunt behouden/bereiken? Als organisatie moet je bij het nemen van beslissingen het volledig potentieel van medewerkers, partners en cliënten benutten. Alleen door samenwerken kun je als organisatie waarde toevoegen. Een goede samenwerking resulteert in tevreden cliënten. Maar wat houdt een goede samenwerking precies in en hoe kun je dit als zorginstelling bereiken?

 

Samenwerken begint bij het individu en hierbij speelt communicatie een belangrijke rol. Zet de mens centraal! De werknemer die direct in contact staat met de cliënt moet ook zijn/haar input leveren aan de uiteindelijke beslissing met betrekking tot een samenwerkingstool. Uiteindelijk zijn zij meestal de eindgebruikers. Hiermee wil ik niet zeggen dat de uitkomst voor een bepaalde oplossing alleen uit de operationele werknemer moet komen (bottom-up). Er moet ook een richting gegeven worden en dat gebeurt meestal vanuit de top van de organisatie (top-down). Ten slotte gaat het dus om een combinatie van ‘bottom-up’ en ‘top-down’ besluit samen werken waarde creëren.
Bij het nemen van beslissingen die te maken hebben met techniek is het belangrijk om goed in kaart te brengen wat je als organisatie precies met de oplossing wilt bereiken en sterker nog: WAAROM? Omdat organisaties in de zorg afhankelijk zijn van subsidies en veilig om moeten gaan met gegevens van cliënten, is het cruciaal om intensief rond te kijken voordat er een keuze gemaakt wordt voor een bepaalde samenwerkingstool.

 

Zorg dat je visie en doelstellingen van online samenwerken concreet omschreven staan. Is het moeilijk om dit in kaart te brengen? Vraag dan om advies, bijvoorbeeld met een Information Management Scan. Op deze manier wordt het ICT-landschap onderzocht en wordt het duidelijk wat de impact (ROI) op de organisatie zal zijn. Daarnaast worden de mogelijkheden op technisch gebied in kaart gebracht. De wereld staat niet stil. Kijk dus of de oplossing generiek is. Neem de toekomst altijd mee in je besluit! En onthoud dat de impact op de werknemer en de gehele organisatie van belang zijn.

 

Thysia helpt je graag met het bereiken van de juiste balans tussen mens, organisatie en techniek!


 


 

Category:  
Tags: