GGD West Brabant start PGD pilot met Hesher®

GGD West Brabant start PGD pilot met Hesher®​

 

De GGD West Brabant zet zich in voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle ruim 680.000 inwoners van West-Brabant. Dit gebeurt onder meer door gezondheidsonderzoeken, het verzorgen van vaccinaties en het geven van voorlichting over gezond(er) leven. De GGD heeft gekozen voor Hesher® voor een pilot met Persoonlijke Gezondheids Dossiers (PGD’s).

Mijn Kind in Beeld

In de pilot zal het PGD verbonden worden met het programma Mijn kind in Beeld. Via dit bestaande programma hebben ouders inzage in de gegevens die de GGD over hun kinderen heeft. Door de toevoeging van het PGD kan de GGD aan ouders ook de mogelijkheid bieden om zelf medische- en gezondheidsinformatie van hun kinderen te verzamelen, te beheren en te delen met zorgprofessionals. Hierdoor kunnen de ouders beter de regie voeren over de gezondheidsinformatie van hun kinderen en ontstaat nieuwe en waardevolle informatie in de samenwerking met zorgprofessionals.

Hesher als online gezondheidsplatform

Hesher® is een nieuw landelijk gezondheidsplatform. Het is bedoeld voor iedereen die bewust bezig is met zijn gezondheid. Belangrijk onderdeel is het Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD). Dit is een elektronisch dossier waarmee je gezondheidsinformatie kunt verzamelen van jezelf en je dierbaren. Het ondersteunt mensen bij het nemen van beslissingen over hun gezondheid. Iemand is zelf eigenaar en beheerder van de daarin opgeslagen informatie. Het wordt gevuld door jezelf en (zorg)professionals.

Hesher® is een initiatief van Thysia en wordt mede mogelijk gemaakt door de Rijksoverheid. Thysia richt zich op het zinvol gebruiken van ICT in de zorg. De oplossingen van Thysia helpen de zorgsector eenvoudiger samenwerken en informatie delen. Specialisaties zijn zorgportalen, persoonlijke gezondheidsdossiers (PGD) en een naadloze integratie met andere toepassingen.