Microsoft vooralsnog enige technologiereus met breed PGD platform

​Microsoft vooralsnog enige technologiereus
met breed PGD platform


De Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) heeft afgelopen week een notitie uitgebracht over het huidige aanbod van PGD platforms in ons land. Zij geeft aan dat PGD's in potentie veel voordelen hebben, echter uit onderzoeken is gebleken dat nog geen enkel PGD platform in Nederland voldoet aan de eisen van een succesvolle opschaling. Daarmee blijven de potentiële voordelen van deze PGD platforms vooralsnog buiten bereik. Dat moet anders kunnen.


De notitie beschrijft de huidige status van PGD platforms van de grote technologiereuzen als Apple, Google, Microsoft en Philips en geeft antwoord op een aantal vragen;
Gaan deze technologiereuzen ook daadwerkelijk iets toevoegen aan het huidige aanbod PGD platforms in Nederland? Wil de consument meegaan in hun specifieke business modellen, die toch vooral commercieel geïnspireerd zijn? Draagt dat bij aan de visie die de NPCF heeft op de rol en beschikbaarheid van het PGD? En welke rol ziet de overheid voor zichzelf bij deze ontwikkelingen?

De aanbevelingen en conclusies in de notitie zijn gebaseerd op informatie uit openbare bronnen en diverse onafhankelijke achtergrondstudies. Rode draad in het geheel is de conclusie dat alleen Microsoft tot nu toe daadwerkelijk een breed PGD platform biedt voor gezondheid en zorg met haar HealthVault oplossing, inmiddels aangevuld met Microsoft Health. Er wordt tevens aanbevolen om niet op de technologiereuzen te wachten tot dé PGD oplossing daar is, met uitzondering van de Microsoft oplossing. Deze zou tot op heden als enige om kunnen gaan met de regulering in de zorg.

Het volledige artikel van de NPCF kunt u hier terug lezen. Meer weten over de oplossing m.b.t. Persoonlijk Gezondheidsdossiers van Thysia? Kijk dan hier.