Persoonlijke gezondheidsdossiers: samenwerken en informatie delen

Persoonlijke gezondheidsdossiers: samenwerken en informatie delen​

 

Om de gewenste doorbraak in de zorg te realiseren, is meer aandacht nodig voor preventie en zelfmanagement. Het is algemeen bekend dat een groot deel van de zorg te maken heeft met chronische aandoeningen. Deze zijn vaak gerelateerd aan de leefstijl en het verbeteren hiervan leidt tot een hogere kwaliteit van bestaan en lagere (zorg)kosten. Veel zorgaanbieders geven bovendien aan de cliënt en zijn of haar omgeving actiever te willen betrekken bij het zorgproces.

 

In deze context is veel belangstelling voor Persoonlijke Gezondheidsdossiers. Een PGD levert een wezenlijke bijdrage aan preventie en zelfmanagement. Het geeft de cliënt het instrument in handen om gedurende zijn hele leven gezondheids- en medische informatie te verzamelen van zichzelf en zijn dierbaren. Door het gebruik hiervan te integreren met de eigen dienstverlening, kunnen zorginstellingen de kwaliteit van de zorg verbeteren en voldoen aan de wensen van de moderne zorgconsument. Bovendien worden vele complexe koppelingen in de zorgketen overbodig door informatie rondom de cliënt te organiseren.

 

Het PGD is dan ook het antwoord op de veranderende maatschappij en bijbehorende informatiestromen in de zorg van de 21e eeuw.

 

Er zijn echter nog veel vragen. In dit whitepaper wordt toegelicht wat PGD's zijn en waarom en hoe het inzetten hiervan een waardevolle bijdrage kan leveren.
De volgende onderwerpen worden behandeld:

 

  1. Wat is een PGD en hoe verhoudt zich dit tot andere dossiers?

  2. Welke positie neemt Microsoft in met HealthVault?

  3. Hoe kunnen zorgaanbieders PGD's inzetten


De whitepaper is kosteloos te downloaden in de Thysia Bibliotheek bij 'Whitepapers in de zorg' ,of via onderstaande button.