RVZ geeft advies over informatievoorziening rondom de patiënt

RVZ geeft advies over informatievoorziening rondom de patiënt​

 

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) heeft onlangs een advies uitgebracht over informatievoorziening rondom de patiënt. Dit is een belangrijk onderwerp waar Thysia en haar opdrachtgevers in de zorg zich al enige tijd over buigen. Het managen van patiënteninformatie is aan veranderingen onderhevig. De strategische beleidsadviezen die de RVZ heeft geschreven vanuit het perspectief van de burger, sluit naadloos aan bij de informatie management oplossingen die Thysia aan organisaties in de zorg aanbied. Daarom delen en bespreken we graag de kern van dit advies en de mogelijke oplossingen met u.

 

De reden van het advies

De minister formuleerde de volgende centrale probleemstelling: 'Hoe kunnen wij het gebruik van gegevens in de zorg optimaliseren?' Uit verkennende gesprekken blijkt dat veel partijen in de zorg de urgentie van deze vraag onderstrepen.

Beknopt omschreven constateert de RVZ op dit moment de volgende problemen:

- de patiënt heeft geen overzicht over zijn eigen gegevens bij zorgverleners;
- de zorgaanbieder heeft geen compleet overzicht van de gegevens van de patiënt;
- er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar voor publieke (onderzoeks-)doeleinden;
- privacy lijkt tot nu toe nog vaak een struikelblok te zijn om gegevens niet beschikbaar te stellen;
- bij informatie- overdracht tussen zorgaanbieders is vaak sprake van dubbele gegevensverstrekking;
- er is onvoldoende interoperabiliteit tussen zorginformatiesystemen en onvoldoende bereidheid om informatie te delen.


Het ministerie van VWS heeft ook een interessant rapport gepubliceerd, waarin de volgende vraag centraal staat:
'De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee?'
Onderaan de pagina of via bovenstaande afbeelding is dit rapport in te zien.


De Kern van het RVZ advies

Het advies bepleit als toekomstperspectief dat de patiënt/ burger/ verzekerde kan beschikken over al zijn gezondheidsgegevens, wanneer hij dat kan en wil. De uiteindelijke en ultieme vorm, betreft een levenslang persoonlijk gezondheidsdossier. Het PGD bevat digitale kopieën van bestaande elektronische medische dossiers van zorgaanbieders/ zorgverleners en gegevens die de patiënt daar zelf aan toevoegt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dient regie te voeren om de noodzakelijke veranderingen voor een informatievoorziening rondom de patiënt te realiseren. Dat is niet alleen in het belang van de patiënt, maar voor ook voor zorgverlening, bestuur, beleid, uitvoering, onderzoek en toezicht, met als basis zoveel mogelijk ‘registratie aan de bron’, ofwel 'de patiënt de regie in eigen hand'.
Daarnaast bepleit dit advies dat niet-identificeerbare gezondheidsgegevens transparant dienen te zijn voor publieke doeleinden, zoals beleids-, uitvoerings- en onderzoeksdoeleinden. Bij het ontwerp van systemen die dit mogelijk maken moet de privacy van patiënten centraal staan, zodat deze gegarandeerd is.

De gevolgen

De gevolgen voor de burgers, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de overheid zijn positief te noemen. Zo krijgt een burger altijd en overal een overzichtelijk inzicht in zijn gegevens. Voor zorgverleners van diverse instellingen/afdelingen is ten alle tijden duidelijk wat het totaalbeeld van de betreffende patiënt is. Voor de zorgaanbieders zal er een afname van de administratieve lastendruk ontstaan. Daarnaast is een ander gevolg dat de transitie naar de Persoonlijke Gezondheidsdossiers op een gepaste manier gereguleerd en uitgevoerd moet worden.

 

Persoonlijke Gezondheidsdossiers in de praktijk

Als specialist op het gebied van informatie management, houdt Thysia zich al enige tijd bezig met het uitvoeren en toepassen van PGD's in de zorg. Er zijn verschillende manieren om zorginstellingen te ondersteunen bij deze innoverende projecten. Hierbij is het in eerste instantie van groot belang om te kijken naar bestaande informatiestromen en bronnen. Informatie over een patiënt met contacten binnen verschillende zorgorganisaties is er, zoals u weet, vaak al in veelvoud. Het ontsluiten en vervolgens op een veilige en juiste manier samen laten komen van deze informatiestromen uit de betreffende bronnen, is waar veelal het meeste werk zit.

Zoals de RVZ ook aangaf ligt hier in de nabije toekomst een grote rol voor de patiënt zelf. Deze rol betreft de regie over de eigen gezondheidsgegevens. Hetgeen hiervoor nodig is, is een vertrouwde plek waar mensen hun gezondheidsinformatie online kunnen verzamelen, opslaan, gebruiken en delen. Microsoft HealthVault is een platform dat dit mogelijk maakt. Thysia helpt bij de implementatie van, en integratie met platforms als HealthVault. De ontwikkeling van applicaties om informatiestromen op de gewenste manier te managen en op één platform samen te laten komen is hierbij van grote waarde.

Mogelijkheden PGD's

Wij gaan graag in gesprek over de mogelijkheden van Persoonlijke Gezondheidsdossiers voor uw cliënten en organisatie. Neem gerust contact met ons op via onderstaande button.

 

Het volledige rapport en advies van de RVZ leest u terug door op het logo van RVZ te klikken. Het ministerie van VWS heeft ook een interessant rapport geschreven waarin het volgende centraal staat: 'De maatschappij verandert, verandert de zorg mee?' Dit rapport kunt u nalezen op de website van VWS, via de afbeelding van VWS.