​​​

Gratis NEN 7510 Nulmeting 


Vanaf oktober 2013 biedt Thysia Information Management een gratis NEN 7510 nulmeting. Met de oplossing TISS Express kunnen zorginstellingen eenvoudig toetsen in hoeverre ze voldoen aan de algemene geldende no​​rm voor informatie beveiliging.  Al binnen 10 minuten na de aankondiging van deze oplossing meldde zich de eerste gebruiker en inmiddels hebben vele organisaties TISS Express in gebruik genomen.​


TISS staat voor Thysia Information Security Solution en is een oplossing die organisaties in de zorg ondersteunt bij het implementeren van de NEN 7510 norm. De oplossing is beschikbaar in een gratis variant, TISS Express. Hiermee kan de instelling een nulmeting uitvoeren. Elk onderwerp uit de norm wordt gepresenteerd in vragensets per functiegebied (applicatiebeheer, personeelszaken, etc.). Hierdoor ontstaat snel een duidelijk beeld op welke gebieden en onderdelen voldaan wordt aan de norm. Dit inzicht wordt ook beschikbaar gesteld in verschillende rapportages.

Aan de hand van de resultaten, verkregen met TISS Express, kan de organisatie de implementatie​ vorm en inhoud geven. In de betaalde variant van de oplossing, TISS Premium, wordt ondersteuning geboden voor de daadwerkelijke implementatie en kan ook een audit gericht voorbereid worden.​Contact With
Pepijn BroekmanSolution Consultant