Persoonlijke Gezondheidsdossiers

Persoonlijke Gezondheidsdossiers


Een vertrouwde plek waar mensen hun gezondheidsinformatie online kunnen verzamelen, opslaan, gebruiken en delen.


Verandering in de zorg 

De maatschappij verandert. De zorg verandert hierdoor mee. De manier waarop we informatie genereren, delen en tot ons nemen is hierbij van belangrijke waarde. Zo is er de afgelopen jaren veel informatie bijgekomen en kan een cliënt zelf ook belangrijke informatie vergaren. Daarnaast hebben een grote verscheidenheid aan medische apps en wearables (als de fitbit), hun intreden gedaan. Alle informatie die wordt vergaard is momenteel echter nog vaak versnipperd en verspreid over verschillende kanalen en instanties. Hierdoor raken we het overzicht kwijt.

'Hoe kunnen wij het gebruik van gegevens in de zorg optimaliseren?'

Om dit op te lossen moeten al deze informatiestromen goed, veilig en duurzaam gereguleerd worden. Het Persoonlijke Gezondheidsdossier is hier het antwoord op. Met een Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD) heeft de cliënt de mogelijkheid de gewenste gegevens op een vertrouwde plaats samen te laten komen. Op deze manier wordt het overzicht gewaarborgd en kan de gewenste informatie ten alle tijden met de gewenste personen gedeeld worden. Dit zorgt voor betere zorg in de hedendaagse samenleving.

RVZ geeft advies over informatievoorziening rondom de patiënt 

Persoonlijke Gezondheidsdossiers

Onlangs bracht de overheid een advies uit op het gebied van informatiestromen rond de patiënt. Het advies bepleit als toekomstperspectief dat de patiënt/ burger/ verzekerde kan beschikken over al zijn gezondheidsgegevens, wanneer hij dat kan en wil. De uiteindelijke en ultieme vorm, betreft een levenslang persoonlijk gezondheidsdossier. Het PGD bevat digitale kopieën van bestaande elektronische medische dossiers van zorgaanbieders/ zorgverleners en gegevens die de patiënt daar zelf aan toevoegt. 

Microsoft healthVault

Een platform die zich hier uitstekend voor leent is Microsoft HealthVault. Microsoft HealthVault maakt het mogelijk om alle medische gegevens die een cliënt van belang acht op een overzichtelijke manier samen te laten komen. Op deze manier kunnen niet alleen de gegevens van een cliënt bij een huisartsenpost, ziekenhuis, of zorginstelling, maar tevens de gegevens uit apps of wearables makkelijk gebundeld worden. Op deze manier zijn alle medische en gezondheidsgegevens op één centrale plaats toegankelijk. Dit alles is mogelijk doordat de cliënt zelf bepaalt welke gegevens hij aan zijn of haar dossiers toevoegt. Zo heeft de cliënt de touwtjes in eigen handen. De cliënt kan door deze toepassing de gewenste informatie (ten behoeve van bijvoorbeeld behandelingen) delen met vertrouwenspersonen wanneer nodig. 

HealthVault Apps & apparaten

Er zijn al vele apps en apparaten die standaard koppelen met HealthVault. Een bekend voorbeeld is de Fitbit, een armbandje dat je bewegings- en slaappatroon meet. Door deze éénmalig te synchroniseren met HealthVault, worden deze gegevens automatisch weggeschreven in je account. Onderstaand een aantal voorbeelden van apps en apparaten die al koppelen met HealthVault.

 

Medische toepassingen

HealthVault is dus veel meer dan alleen een kluisje voor je gezondheidsgegevens, de toepassing helpt je ook daadwerkelijk om bewust met je gezondheid bezig te zijn en deze te verbeteren. 

Ook voor medische toepassingen zijn uitgebreide mogelijkheden.

Denk bijvoorbeeld aan mensen met diabetes die dagelijks hun glucosewaarden moeten meten (en opschrijven..). Door een glucosemeter te gebruiken die compatibel is met HealthVault, worden de metingen automatisch bijgehouden. Ook zijn er standaard mogelijkheden om complete dossiers van zorgverleners en beelden te importeren. De informatie uitwisseling voldoet bovendien aan medische standaarden.
 

 

Microsoft HealthVault is dan ook volledig te personaliseren. Hierdoor draagt het voor iedereen bij aan een bewuster en gezonder leven. Onderstaand filmpje laat in grote lijnen zien wat de mogelijkheden zijn van het gezondheidsplatform Microsoft HealthVault.

 


Informatie Management in de zorg

Als bedrijf gespecialiseerd in informatie management in de zorgsector, denken wij voortdurend met onze klanten mee, over hoe we het gebruik van gegevens in de zorg kunnen optimaliseren. Met duurzame ICT oplossingen helpen we organisaties om makkelijker en beter samen te werken. Of dit nu gaat om het verbeteren van samenwerkingen tussen medewerkers en cliënten (intern) of medewerkers en leveranciers/ partners/ zorginstellingen (extern). Wij hebben veel ervaring opgedaan met Microsoft technologieën. Uw organisatie en de doelen die u nastreeft, zullen echter altijd leidend zijn voor de technologische keuzes die gemaakt worden.

In onze bibliotheek zijn verschillende kennisdocumenten te vinden omtrent PGD's d.m.v. Microsoft HealthVault. In de whitepaper 'Persoonlijke gezondheidsdossiers: samenwerken en informatie delen' gaan we nog dieper op dit onderwerp in. Deze en andere documenten zijn kosteloos te downloaden.

Persoonlijke Gezondheidsdossiers en uw organisatie

Wij gaan graag in gesprek om te kijken hoe Persoonlijke Gezondheidsdossiers kunnen bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van uw organisatie. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.  

Contact With
Kristian de LangeDirecteur