TISS Overzicht Premium functionaliteit

Thysia® Information Security Solution:

overzicht van de Premium functionaliteit

 

U bent van plan om te starten met de implementatie van de NEN7510 norm binnen uw zorginstelling. Of u heeft de norm al (deels) geïmplementeerd. Maar hoe heeft u inzicht in de werkelijke status? En hoe stuurt u aan op resultaten en taken in de implementatie van de NEN7510 norm? Onderstaande voorbeelden geven u daar een beter beeld van. 

 

Online kunt u inloggen in het systeem. Via een beveiligde web omgeving komt u in het startscherm waar u de vragensets aantreft. De vragensets zijn vertaald vanuit de NEN7510 norm en zijn opgedeeld per afdeling. De vragensets zijn in te richten naar de wens van de gebruiker. Per vragenset volgt u 10-stappen. Op basis daarvan ziet u hoever u bent met het voldoen aan de NEN7510 norm (per categorie). Het resultaat kunt u dus per vragenset volgen.

Via de SharePoint document bibliotheek kunt u diverse typen documenten benaderen die met uw informatiebeveiliging te maken hebben. Samenwerken in documenten en versiebeheer worden hierdoor vereenvoudigd. 

Vanuit de oplossing worden er taken uitgezet naar diverse functionarissen in uw zorginstelling. Deze zijn ook terug te vinden als SharePoint taken. Ook kunt u eenvoudig monitoren welke taken afgerond zijn en door wie. Tevens kunt u in het takenoverzicht in TISS zien aan welke vragen deze taken gekoppeld zijn. Dit geeft u eenvoudig een duidelijk overzicht.

Het is mogelijk documenten (word, excel, pdf) te koppelen aan uw stappenplan. Op deze manier bewijst u bij een check dat uw zorginstelling de normering daadwerkelijk geïmplementeerd heeft. Ook bij het documentenoverzicht in TISS geldt dat u kunt zien aan welke vragen deze documenten gekoppeld zijn.

 

 

 

 

 

Via rapportages heeft u direct inzicht in hoeverre een bepaalde afdeling de vragenlijst heeft afgerond. U kunt de rapportages filteren op vragenlijst en afdeling. Binnen de rapportages kunt u inzoomen op de details.

Via een dashboard omgeving heeft u real-time inzicht in de voortgang van de norm. Ingedeeld naar groep en aangegeven in percentages. 

Met de Thysia® Information Security Solution kunt u uw NEN7510 conformiteit behalen, maar ook behouden door periodieke evaluaties. Omdat uw informatieprocessen en de norm in de loop van tijd kan veranderen, hanteert u deze oplossing om wijzigingen blijvend door te voeren.

De oplossing is geschikt voor benchmarking. Het is mogelijk anoniem vergelijkingen te maken met andere zorginstellingen. Tevens is de oplossing geschikt voor multi-normering, hetgeen betekent dat u voor meerdere normen zou kunnen controleren in hoeverre uw organisatie hieraan voldoet.

 

 

 

Bekijk de demo van de Thysia® Information Security Solution!

Contact With
Pepijn BroekmanSolution Consultant