Thysia optimaliseert processen verder conform Het Nieuwe Werken

nieuwe samenwerken document management Thysia

 

Thysia optimaliseert processen verder conform Het Nieuwe Werken

 

Sinds enkele jaren werkt Thysia Information Management conform het concept Het Nieuwe Werken. Dankzij innovatieve oplossingen kunnen medewerkers anytime en anyplace toegang krijgen tot informatie. Nu gaat de organisatie een stap verder door ook communicatieprocessen opnieuw in te richten en een cultuuromslag te realiseren. Met als gevolg het verhogen van de effectiviteit en arbeidsproductiviteit.

 

De inzet van innovatieve oplossingen

Naast technologische innovatie heeft Thysia de visie dat de ontwikkeling van haar medewerkers belangrijk is en leidt tot hoge medewerkerstevredenheid. Middels het project Het Nieuwe Werken beoogt Thysia haar medewerkers nog eenvoudiger te laten samenwerken en onderling communiceren. Thysia heeft per oktober 2011 haar automatisering (relatiebeheer, e-mail, office, documentenbeheer) volledig uitbesteed bij netwerkpartner Q.N.P.

Via een coaching- en begeleidingstraject zal Thysia op korte termijn een cultuuromslag realiseren zodat Het Nieuwe Werken optimaal ingezet wordt. Tevens zullen communicatieprocessen anders ingericht worden met behulp van o.a. Microsoft Lync waardoor medewerkers overal en altijd met elkaar, en met de klant, in contact kunnen komen.

 

Optimale werkomgeving

Vlag Europese UnieAls gevolg hiervan kan de organisatie een werkomgeving creëren waarin de medewerkers optimaal kunnen functioneren. Vernieuwing op de werkvloer en ten aller tijden beschikken over informatie en communicatie mogelijkheden leidt tot betere prestaties en flexibiliteit van het personeel en de organisatie.

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds. Meer informatie hierover vindt u via www.agentschapszw.nl.